Før dagens forbrukslån

Før dagens forbrukslån

Hva er et forbrukslån og hvorfor finnes de? Det er et godt spørsmål og man kan filosofere mye over det. I «gamle dager» fantes ikke forbrukslån i den formen det er i dag. Det var den gangen nesten ikke mulig å få et forbrukslån. Det var ikke mulig å få låne penger i bank eller hos en kredittinstitusjon uten at det lå en verdi bak lånet, gjerne en kapitalgjenstand. Skulle man låne penger så skulle banken ha pant dvs. sikkerhet i den kjøpte tingen helt til lånet var innfridd. Låne gjorde man bare til kjøp av bolig, hytte eller kanskje en bil. Andre verdigjenstander fantes det ikke panteregistre for. Det fantes registre såkalte grunnbok for eiendommer som dokumenterte hvem som eide en eiendom og så kunne banken eller den som lånte ut pengen, registrere pantet eller sin sikkerhet i form av en pantobligasjon i eiendommen.

Nøkkelpant

Denne måten gjorde man også for lån til hytter, gårdsbruk, alle typer for eiendom. Når det gjaldt biler eller, for næringsdrivende, anleggsmaskiner uten registreringsskilt så var det ikke mulig å få låne penger uten at man leverte den eiendelen til banken og banken satt maskinen bak et gjerde med port og låste igjen porten. Dette kaltes nøkkelpant. Det var for enkelte som hadde rike venner eller foreldre mulig å gi kausjon som er en form for garanti eller sikkerhet men tar tid å inndrive og dyr måte også. Så dette kviet bankene seg for, men gjorde det når det var nødvendig.

Les mer på Loans.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *